Tolketjenester

Address

P.B. 1972 Vika. 0125, Oslo

Norway.

Telephone

(+47) 400 67 565

Email

post@atconsult.org

Websider under utvikling - Aktivere fra 20.02.2020 

Tolkmøtte eller Telephone tolk

Vilkår og lønnssatser 2019 - Oslo


Juridisk/Rett/Fylkesnemnd/Namfogden/Advokat/Politiet:

- Telefontolking kr. 650,- pr. tolketime.
- Fremmøtetolking kr. 650,- pr. tolketime.


Barnevern: 
- Telefontolkning kr. 580,- pr. tolketime.
- Fremmøtetolkning kr. 580,- pr tolketime.
- Reisekostnad tur/retur kr. 580,- pr oppdrag (innenfor Oslo)


Helse/Sykehus:
- Telefontolkning kr. 550,- pr. tolktime.
- Fremmøtetolkning kr. 550,- pr. tolktime.


Kultur tolk/Sosial tolk/Undervisning:
- Fremmøte/telefontolkning kultur (Barnevern, NAV, Familievern) kr. 550,- pr tolktime

- Fremmøte/telefontolkning sosial (NAV, Likningskontor, mm...) kr. 450,- pr tolktime.

- Fremmøte/telefontolkning undervisning kr. 400,- pr tolktime.


Skjermtolking-Biltilsynet:

- Pakkepris inkludert alt kr. 1.100,-.


Skjermtolking-Helse:
- Samme sats som telefontolking: kr. 400,-


Oversettelse / Anmeldt
- Per side kr. 500,-


Kvelds-/helgetillegg:
Kl. 17:00-21:00 samt lørdag mellom kl. 08:00-15:00 er 100 % overtid.
Kl. 21:00-08:00 samt lørdag etter kl. 15:00 og søndag/helligdag er 100 % overtid.


Reise time:
Kr. 400,- pr vei + kollektivtransport kostnad.
Benytter tolk egen bil beregnes reise etter 1881.no for å beregne reisetid, km og bom tur/retur og parkering avgift.

Konsulent tjeneste

 

Vi har 5 års erfaring med å tilby en forretningsløsning. Konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til utplassering, rekruttering og ledelse av personell. Skatteberegning og konsulenttjenester. Skriver søknad eller brev for kunder


Når oppdraget ikke er dekket av folketrygden, trenger vi navn, fakturaadresse og telefonnummer til personen som skal betale for oppdraget.

Kontakt

AT Consult - THUNIEL AS

P.B. 1972 Vika. 0125 Oslo.

NORWAY

Copyright © All Rights Reserved AT Consult - THUNIEL AS

Org. nr.: 984 429 797 og 923 750 290

.